Pinhead Kotobukiya Horror Bishoujo

Pinhead figure